Landschapspark Niederrhein

Project
Landschapsstrategie
Locatie
Niederrhein, Duitsland
Ontwerpers
Elizabeth Keller
Barbara Ruyssenaars
Opdrachtgever
Afstudeerproject, Wageningen Universiteit
Begeleiders WUR
Prof. Klaas Kerkstra
Paul Roncken
Jaar ontwerp
2002 / 2003

Landschapspark Niederrhein is een ontwerpstudie naar de transformatie van een mijnbouwgebied.

Het landschapspark is voor dit project gedefinieerd als een strategie om een regionaal, complex landschap te structureren met als doel een regio een nieuwe economische impuls te geven, wanneer de economische drager vervalt. De strategie speelt in op de maatschappelijke vraagstukken en is een reactie op de verandering in het agrarische en industriƫle landschap. Het landschapspark is een recreatielandschap van stad en land, waarin cultuur- en wildernisbeleving samenkomen.

Deze definitie is de basis geweest voor het specifieke concept voor de regio Niederrhein. Dit gebied ligt ten westen van het Ruhrgebied. In deze regio verdwijnt de actieve mijnbouw als economische drager en wordt het concept landschapspark ingezet als een middel om de economische aantrekkingskracht te versterken. Het landschapspark draagt bij aan het vormen van structuur in het gebied, dat omgang biedt met de vrijkomende mijnbouwplekken in het landschap.

Het concept voor Landschapspark Niederrhein sluit aan bij de bestaande structuur van het landschap dat grotendeels is gevormd door het water. Het concept gaat uit van het ontwikkelen van drie parkstroken, gekoppeld aan beken. Het water in de parkstroken wordt uitvergroot waardoor de structurerende werking van het water wordt benut. De parkstroken worden vervolgens onderling verbonden met drie culturele dwarsverbindingen, waardoor er een gebiedsdekkend raamwerk ontstaat. Het concept voor Landschapspark Niederrhein legt contact tussen de verschillende schaalniveaus via het watersysteem, via de landmarks en via het wegensysteem. Op deze manier is het landschapspark met het landschap verweven.

Om inzicht te krijgen in verschillende architectonische principes die voor het landschapspark zijn ontwikkeld is een van de drie parkstroken van het concept voor de regio Niederrhein uitgewerkt. Het resultaat daarvan is een ontwerptekening op een schaal 1:10.000.