Tussentijds Ruimtegebruik

Project
Expositie met ideeën voor tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen in Haarlem
Locatie Expositie
ABC Architectuurcentrum Haarlem
Ontwerpers
Elizabeth Keller
Martijn Al
In samenwerking met
Hans Stolvoort Hoveniersbedrijf
Opdrachtgever
Opgave op eigen initiatief
Jaar ontwerp
2013
Download
Tussentijds Ruimtegebruik.pdf
Gerelateerde berichten
> Interview in Haarlems Dagblad
> Expositie Tussentijds Ruimtegebruik in het ABC

Tussentijds ruimtegebruik in Haarlem
In samenwerking met Martijn Al is de expositie ‘Tussentijds ruimtegebruik’ ingericht in het ABC Architectuurcentrum Haarlem. De expositie laat twee opties zien voor tijdelijke inrichting van braakliggende terreinen in Haarlem. In een eerdere expositie in het ABC werd laten zien dat verspreid over de stad een oppervlakte groter dan de gehele Haarlemmerhout braak ligt. Deze tweede expositie toont twee mogelijke invullingen, waarbij aansluiting is gezocht bij de historie en context van de stad Haarlem. Naast het toevoegen van gebruiksmogelijkheden worden de plekken heel specifiek ingezet om de identiteit van Haarlem te versterken.

Haarlem weer echt Bloemenstad
Velden met tulpen, hyacinten en narcissen verschijnen op de braakliggende terreinen. Midden in de stad ontstaan zo kleurrijke tijdelijke parkjes om in te flaneren. Het biedt Haarlem kansen weer dé bloemenstad te zijn van Nederland. Nationaal en internationaal staat Haarlem al sinds de 17de eeuw bekend als Bloemenstad van Nederland. De geestgronden in de duinrand tussen Haarlem en Leiden blijken ideaal te zijn voor de teelt van bolgewassen. Haarlem profileert zich sterk en is lange tijd het bruisende middelpunt van de teelt en handel in bloembollen. De streek raakt bekend als de Duin- en Bollenstreek. De internationale tulpenmanie kent hier zijn hoogtepunt: in 1635 wordt een tulpenbol verhandeld voor maar liefst 6.000 gulden, destijds de prijs van een Amsterdams grachtenpand.

Alhoewel Haarlem nog altijd bloemenstad is in naam, is de relatie tegenwoordig niet meer zo zichtbaar. Met name doordat veel Haarlemse bollenvelden in de twintigste eeuw bebouwd zijn geraakt, zijn liefhebbers en toeristen aangewezen op bollenvelden ver buiten Haarlem. Tijdelijke invulling van braakliggende terreinen biedt Haarlem de mogelijkheid kleur te geven aan het imago als Bloemenstad. Door de bollen de stad in te halen worden deze terreinen met recht ‘dependances van de
geestgronden’. Op verrassende plekken in de stad ontstaan plukvelden, spontane bloemenmarkten, fijne plekken voor buurtborrels en fotoreportages en nieuwe toeristische routes door de stad. Braakliggende terreinen in uitbundige bloei zijn te zien vanuit de boten op het Spaarne. Vanaf het vroege voorjaar: krokussen, narcissen, hyacinten en tulpen. In de nazomer: anjers, dahlia’s, gladiolen en lelies. ‘Haarlem Bloemenstad’ laat de nu nog afgesloten terreinen weer deel uitmaken van de openbare ruimte.

Nieuwe energie voor Haarlem
Een wilgendoolhof, een mountainbike-parcours, natuur-speelplaats, wilgenvlecht-workshops,
oogstfeesten met de buurt: tegelijkertijd met het verminderen van de CO2 uitstoot door schone
energie te leveren nodigt deze tijdelijke invulling buurtbewoners uit voor aan ander gebruik van
hun buurt.

Gemeente Haarlem heeft de doelstelling om als stad in 2030 klimaatneutraal te worden. Aansluitend op
dit beleid stellen we voor om energieplantages te planten. Wanneer op alle locaties energie geteeld zou
worden levert dit een opbrengst op van ruim 250.000 kWh schone energie. Dit is vergelijkbaar met zo’n
30.000 m3 aardgas en een besparing van de CO2 uitstoot van ongeveer 50 ton per jaar! De nabijgelegen
bio-energiecentrale bij Alkmaar zou de biomassa kunnen verwerken.
De tijdelijkheid van de invulling met wilgenplantages is duidelijk, want na vier jaar wordt de teelt geoogst
en is er ruimte voor de definitieve invulling. Of natuurlijk een nieuwe ronde van wilgenteelt. En in de
tussentijd onverwachte natuur in de stad!